Niedziela, 16 stycznia 2022
Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
pochmurno
2°C

POMOC MATERIALNA

W Gminie Kępno od 16 sierpnia do 30 września 2021 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą składać wnioski w ramach  Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

 

UCZNIOWIE OBJĘCI PROGRAMEM

Pomoc w ramach programu udzielana jest uczniom:

1)    słabowidzącym,

2)    niesłyszącym,

3)    słabosłyszącym,

4)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku,  gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910,  z późn. zm) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

8)    uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9)    uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego j.w. uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy.

 

W roku szkolnym 2021/2022:

- pomoc będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

  • branżowej szkoły I stopnia,
  • branżowej szkoły II stopnia,
  • klas I - III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
  • klas I - III pięcioletniego technikum,
  • klas III–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
  • klasy III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum;

 

POBIERANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW

Rodzice uczniów, uczniowie, którzy są zainteresowani ubieganiem się o ww. pomoc powinni pamiętać, aby przy zakupie podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zachować dowód zakupu (faktury wystawionej imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub pisemne oświadczenie o zakupie.

 

Wnioski należy składać do 30 września 2021 r. do Dyrektora szkoły, do której uczęszczać będzie uczeń w roku szkolnym 2021/2022.

Wnioski można pobrać w szkole,  Wydziale Oświaty i Kultury UMiG w Kępnie, a także na stronie internetowej www.kepno.pl w zakładce /Dla mieszkańców/Edukacja i oświata/  Pomoc materialna.

 Jedynym załącznikiem do wniosku jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Sprawy programu prowadzi Karolina Górecka – Wydział Oświaty i Kultury UMiG w Kępnie tel. 625 909 481

 

 

Pliki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.