Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 02 marca 2024
Imieniny: Halszka, Helena, Radosław
pochmurno
9°C
Powróć do: GOSPODARKA ODPADAMI

OPŁATY ZA ODBIÓR

UWAGA! NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Na podstawie uchwały nr XXXVIII/282/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 8390) – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 

28 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość* dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.

 

25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku  zagospodarowywania odpadów bio we własnym kompostowniku. W takim przypadku należy zaznaczyć odpowiednie pole w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady bio (brązowy pojemnik) nie są wtedy z takiej nieruchomości odbierane.

 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników oraz częstotliwości wywozu odpadów określonej w uchwale nr XXV/179/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy**, a na których powstają odpady komunalne  i są one zbierane w sposób selektywny***, stawka opłaty za pojemnik wynosi:

1) o pojemności od 110 l do 120 l  - 17,00 zł;

2) o pojemności 240 l – 34,00 zł;

3) o pojemności 1100 l – 170,00 zł;

 

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy**, a na których powstają odpady komunalne  i są one zbierane w sposób nieselektywny, stawka opłaty za pojemnik wynosi:

1) o pojemności od 110 l do 120 l -  51 zł;

2) o pojemności 240 l -  102 zł;

3) o pojemności od 1100 l -  510 zł;

 

 W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych  jedynie przez część roku (np. ogródki działkowe), roczna ryczałtowa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosi:

-  180 zł za rok jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,

-  540 zł za rok jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

  

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT:

 Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Kępno zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, w następujących terminach:

-  do 15 marca – za I kwartał danego roku,

-  do 15 maja – za II kwartał danego roku,              

-  do 15 września – za III kwartał danego roku,

-  do 15 listopada – za IV kwartał danego roku.                                  

 

 

WPŁATY:

 Wpłat można przelewem na indywidualny rachunek bankowy.  W  tytule  przelewu należy zamieścić:

•       nazwisko i imię (nazwę) składającego deklarację,

•       adres nieruchomości, której opłata dotyczy,

•       dopisek „odpady komunalne”.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Wszelkie pytania dotyczące opłat za odpady komunalne prosimy kierować pod nr tel.:

62 59 09 472 lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno, Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, ul. Kościuszki 9

*opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej przez właściciela liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty,

**w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady, objętych systemem odbierania odpadów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

*** w przypadku wyboru zbiórki selektywnej, należy zadeklarować odpowiednią wielkość pojemnika na każdą z frakcji (tzn. metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady resztkowe i bio).

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.